COPD

COPD is een ongeneeslijke longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Doordat de longen beschadigd zijn gaat ademen moeizaam en heb je minder energie. De normale dingen in het dagelijks leven, zoals traplopen of boodschappen doen, kunnen dan lastig zijn. 

In Nederland hebben ruim 600.000 mensen last van deze aandoening. Het komt meestal voor op oudere leeftijd, maar kan ook erfelijk zijn. Van alle ziektes die de hoogste sterfte veroorzaken staat deze longziekte op de 6e plek. De afkorting COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’. Vertaald naar het Nederlands staat de afkorting voor ‘Chronische Obstructieve Long Ziekte’. Het is eigenlijk een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn je bronchiën telkens ontstoken. Hierdoor maakt het lichaam meer slijm aan en wordt ademhalen moeilijker. Bij een longemfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. Dit zorgt ervoor dat er te weinig zuurstof in het bloed terecht komt. Hierdoor kan je het erg benauwd krijgen.

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK

Oorzaken voor COPD zijn:

• Roken;
• Inademen van (chemische) schadelijke stoffen;
• Luchtvervuiling;
• Anderen longziektes, zoals astma of een longontsteking;
• Erfelijke ziektes.

Mogelijke COPD symptomen:

• Kortademigheid;
• Hoesten;
• Een piepende of krakende ademhaling;
• Ophoesten van slijm;
• Benauwdheid;
• Vermoeidheid.

Tips om COPD te voorkomen:

1. Stoppen met roken;
2. Leef en eet gezond;
3. Voorkom overgewicht;
4. Zorg voor een goede luchtkwaliteit in je leefomgeving;
5. Pas op met het inademen van schadelijke stoffen;
6. Gebruik trouw je medicijnen;
7. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.

COPD en astma

Doordat deze twee longziekten veel overeenkomsten hebben, worden deze nog wel eens door elkaar gehaald. Deze twee aandoening worden op een andere manier behandeld. Daarom is het erg belangrijk dat je weet met welke aandoening je te maken hebt.

Verschillen tussen deze aandoeningen

Er zijn een aantal verschillen tussen de twee aandoeningen. Zo kan astma op elke leeftijd voorkomen en komt COPD meestal voor bij mensen die ouder zijn dan 40 jaar. Daarnaast is roken de meest voorkomende oorzaak van COPD, terwijl allergieën, overgevoeligheid of erfelijkheid oorzaken kunnen zijn van astma. 

Mensen met COPD hebben vaak last van benauwdheid, hoesten en slijm. Mensen met astma daarentegen, hebben vaak last van kortademigheid na blootstelling aan prikkels. Het verloop van astma is ook een stuk gunstiger dan het verloop van COPD. COPD wordt namelijk geleidelijk slechter, waardoor de levensverwachting verminderd (zeker als men blijft roken). Astma is overwegend rustig met medicatie. De levensverwachting blijft bij astma daardoor normaal. 

Tenslotte blijft de longfunctie bij astma overwegend normaal, terwijl hij blijvend verminderd bij COPD. 

COPD aanvallen

Bij mensen met deze aandoening kunnen longaanvallen voorkomen. Dit is een heftige en nare ervaring. De klachten worden tijdens zo een aanval namelijk plotseling erger. Het is erg belangrijk om de signalen te herkennen en hier op tijd op te reageren. 

Je kunt longaanvallen herkennen aan:

• Opvallend meer hoesten dan normaal;
• Taaier en meer slijm dan normaal;
• Benauwder dan normaal.

De behandeling

Deze longziekte is niet te genezen. Het is echter wel mogelijk om de klachten te behandelen, zodat je met zo min mogelijk klachten door het leven gaat. Dit kan bijvoorbeeld door fysiotherapie. De fysiotherapeut helpt je onder andere met het op peil houden van je conditie. Bij deze behandeling kunnen oefentherapie en massages om de spieren los te maken voorkomen.

Wat kunnen wij voor het herstel van jouw COPD betekenen?

Binnen Richard Smith Fysiotherapie hebben wij vaak te maken gehad met patiënten die last hebben van COPD. Ons bewezen behandeltraject bevordert het herstel van de lichamelijke klachten die je kunt overhouden als gevolg van COPD. Wij geven je uitleg over het beloop van de klachten en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Samen met jou stelt de fysiotherapeut een plan op om de klachten zo veel mogelijk te remmen. Naast het geven van advies kan de behandeling bestaan uit het optimaliseren van de fysieke activiteit en het bevorderen van de fysieke capaciteit. Ook kunnen oefentherapie en het losmaken van de spieren in het lichaam onderdeel uitmaken van het behandeltraject.

Heb je last gehad van COPD? Neem contact met ons op of maak direct een afspraak. Samen met jou kunnen wij ervoor zorgen dat je met zo min mogelijk klachten door het leven gaat.

Veelgestelde vragen over COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een ongeneeslijke longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Ademen gaat hierdoor moeilijker en je hebt hierdoor minder energie.

Het is eigenlijk een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn je bronchiën telkens ontstoken, waardoor het lichaam meer slijm aanmaakt en ademhalen moeilijker wordt. Bij longemfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. Hierdoor komt er weinig zuurstof in het bloed terecht en kan je het erg benauwd krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) beschouwd deze longziekte als de 4e meest dodelijke aandoening. De eerste drie zijn hartaanvallen, kanker en beroertes.

De longen werken niet meer volledig. Dit komt doordat ze constant ontstoken zijn (chronische bronchitis) of doordat er longblaasjes verloren gaan (longemfyseem). Mensen met deze aandoening krijgen hierdoor minder zuurstof binnen. Dit zorgt voor een benauwd gevoel.

Luchtwegverwijders en ontstekingsremmers zijn de belangrijkste medicijnen bij de behandeling. Luchtwegverwijders verminderen de kortademigheid. Ontstekingsremmers bestrijden de ontsteking in de luchtwegen.

Bij Richard Smith Fysiotherapie hebben wij veel ervaring met patiënten met deze aandoening. Wij hebben een bewezen behandeltraject die het herstel van de lichamelijke klachten bevordert.

In de meeste gevallen is roken de oorzaak. Roken of meeroken zorgt ervoor dat de longen ernstig beschadigen. Longziekten kunnen zich daardoor gemakkelijker ontwikkelen. Deze aandoening kan ook voorkomen door een erfelijke ziekte of moeilijk te behandelen astma.

Roken is in de meeste gevallen de oorzaak. Hoe meer en hoe langer iemand rookt, des te groter de kans dat deze persoon het krijgt. Dit geldt ook voor meeroken, het inhaleren van andermans uitgeademde rook.

Het is een chronische aandoening en dus niet te genezen. De juiste behandeling en een gezonde manier van leven kunnen wel invloed hebben op het verloop van de ziekte en de ernst van de klachten.

Naast roken en moeilijk te behandelen astma kan de aandoening ook ontstaan door een erfelijke ziekte.

Maak direct een afspraak bij Richard Smith Fysiotherapie