Valpreventie

Valpreventie

 

Wat is valpreventie?

Valpreventie is het voorkomen van vallen. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaken van letsel door een ongeval bij ouderen en door de vergrijzing zullen deze fors toenemen. De opgelopen aantallen valongevallen heeft veel invloed op de zelfredzaamheid van ouderen en het langer thuis kunnen wonen. Hierdoor zal ook het belang van valpreventie toenemen.

 

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK

 

Oorzaak valongevallen

De meest voorkomende oorzaken voor valongevallen zijn:

• Evenwichtsstoornissen;
• Duizeligheid;
• Een beroerte;
• Ziektes, zoals Artrose en Parkinson;
• Geheugenverlies;
• Medicijngebruik.

 

Gevolgen valongevallen

Valongevallen kunnen vervelende gevolgen hebben. Zo kan je een klein letsel als een blauwe plek of een snijwond oplopend of zelfs blijvend invalide zijn. De meeste valongevallen hebben een botbreuk tot gevolg en vooral de heupen, bekken en polsen zijn erg kwetsbaar. Helaas gaan genezingsprocessen op latere leeftijd langzaam en kunnen klachten bovendien vaak van blijvende aard zijn. Uit onderzoek is gebleken dat na een pijnlijke ervaring de angst voor een nieuwe val toeneemt en het risico nog groter maakt. Valongevallen betekenen een aanslag op de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en mobiliteit. Een val kan daarom vaak de oorzaak zijn van een depressie en een versnelling van het verouderingsproces. 

 

Valpreventie: wat kan je zelf doen om valongevallen te voorkomen?

Veel ouderen ervaren een angst om te vallen, waardoor valpreventie erg belangrijk is. Wat je zelf kunt doen om het risico op valongevallen te verminderen:

• Blijf in beweging;
• Laat je medicijngebruik controleren;
• Laat je controleren door een opticien of oogarts;
• Zorg voor voldoende vitamine D inname;
• Zorg voor een veilige woonruimte;
• Maak indien nodig gebruik van een rollator.

 

Wat kan valpreventie bij Richard Smith voor jouw betekenen?

Binnen Richard Smith Fysiotherapie hebben wij veel ervaring met valongevallen en het toepassen van valpreventie. Ons bewezen behandeltraject bevordert het herstel van je klachten. Wij geven je uitleg over het beloop van de klachten, en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Samen met jou stelt de fysiotherapeut een plan op om zo snel mogelijk van je klachten af te komen. Naast het geven van advies kan de behandeling bestaan uit oefentherapie, mobilisatie, het losmaken van de spieren rondom de gewrichten, en bij zwelling zal tevens cryotherapie worden toegepast.

Ben je toe aan valpreventie? Neem contact met ons op of maak direct een afspraak zodat wij er samen voor kunnen zorgen dat je met zo min mogelijk klachten door het leven gaat.

Maak direct een afspraak bij Richard Smith Fysiotherapie