Whiplash

Whiplash

 

Een whiplash wordt veroorzaakt door een verrekking van de nekspier, bijvoorbeeld door een aanrijding van achteren. De diagnose whiplash wordt gesteld op basis van de toedracht van het ongeluk en de klachten. Bij een whiplash wordt het hoofd met kracht eerst naar achteren en dan weer naar voren geslingerd, ook wel een ‘flexie-extensie-beweging’ genoemd.

Symptomen van een whiplash zijn:

• Hoofdpijn;
• Klachten in de rug, nek en schouders;
• Pijn in de nek;
• Concentratieproblemen;
• Vermoeidheidsklachten;
• Slaapproblemen;
• Duizelig en vergeetachtigheid;
• Overgevoeligheid voor geluid en licht.

 

Wat zijn de oorzaken van whiplash?

In de meeste gevallen ligt de oorzaak van een whiplash bij een kop staartbotsing of als een auto bij een andere auto achterop knalt. Een aantal andere oorzaken die een whiplash kunnen veroorzaken zijn:

Een val van een stoel of een stoep;
Uitglijden;
In de botsauto’s;
• Duiken in ondiep water;
Een ongeval tijdens het sporten.

 

Wat zijn de gevolgen van een whiplash?

Bij de meeste patiënten verdwijnen de klachten binnen een half jaar, maar bij een klein gedeelte blijken de klachten chronisch te zijn. De cognitieve klachten van een whiplash kunnen tot verminderde productiviteit leiden en een normaal sociaal leven in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan geheugenverlies, concentratieproblemen of overgevoeligheid. Ook een hernia is een van de mogelijke gevolgen van een whiplash.

 

Wat kunnen wij voor uw whiplash betekenen?

Binnen Richard Smith fysiotherapie hebben wij veel ervaring met whiplash klachten. Wij geven u uitleg over het beloop van de klachten, en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Samen met u stelt de fysiotherapeut een plan op om zo snel mogelijk van de pijn in de nek/hoofd af te komen. Naast het geven van adviezen kan de behandeling bestaan uit fysiotherapie in combinatie met manuele therapie.

Heeft u last van een whiplash? Neem contact met ons op of maak direct een afspraak zodat wij er samen voor kunnen zorgen dat u zonder klachten door het leven gaat.