Specialisatie

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

Wil jij met je bedrijf profiteren van de voordelen van bedrijfsfysiotherapie? Dan ben je bij Richard Smith Fysiotherapie op de juiste plek. Richard Smith Fysiotherapie staat voor een effectieve aanpak van geheel of gedeeltelijke uitval in het arbeidsproces, of de dreiging daartoe. Wij hanteren een proactief beleid, gestoeld op een goede samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en eventueel andere ingeschakelde disciplines.

Wat is bedrijfsfysiotherapie?

Bij bedrijfsfysiotherapie werkt de bedrijfsfysiotherapeut aan het voorkomen (preventie) van gezondheidsproblemen op de werkplek. De therapeut werkt ook aan het verminderen en herstellen van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Tevens ondersteunt de bedrijfsfysiotherapeut waar nodig bij de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers. 

Waarom bedrijfsfysiotherapie?

Enkele voordelen van bedrijfsfysiotherapie:

• Minder ziekteverzuim;
• Meer ontspannen werknemers en minder stress;
• Gezonder, fitter en productiever personeel;
• Meer tevredenheid;
• Minder verloop en meer binding en loyaliteit van de werknemers naar het bedrijf;
• Positief imago van het bedrijf.

Onze aanpak is zowel op de werknemer als op de werkgever gericht. Het beperken en voorkomen van verzuim levert alleen maar voordelen op. Het bespaart de organisatie behoorlijk wat kosten en kopzorgen. Het doel van onze interventie is het functioneren in het eigen werk of werkhervatting van de medewerkers te bevorderen, het verminderen van stress en het plezier in het werk te verhogen.

Iedere werkgever wil vitale medewerkers. Werknemers met een gezonde leefstijl zitten beter in hun vel, zijn fysiek, mentaal en emotioneel in balans en presteren daardoor beter. Uit veel onderzoeken blijkt dat wanneer werknemers goed in hun vel zitten, dit direct een positief effect heeft op de productiviteit.

Waarom is een bedrijfsfysiotherapeut interessant voor werkgevers/opdrachtgevers?

Een bedrijfsfysiotherapeut helpt bij het verminderen van (arbeids-gerelateerde) fysieke klachten en geeft adviezen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Door het verminderen van klachten en stress zal de productiviteit toenemen en zal er efficiënter en prettiger gewerkt kunnen worden.

Daarnaast zorgt het voor verzuimbeheersing, besparing op ziektegelduitkering en hoeft er minder extra personeel ingezet te worden. Met uiteindelijk als gevolg een verhoogde arbeidsvreugde, verhoogde productiviteit en bedrijfscontinuïteit.

Hoe ziet het er in de praktijk uit?

Afhankelijk van de wensen van de werkgever worden de invulling en de werkzaamheden bepaald. Dit kan variëren van één (of meerdere) dagdelen per week, of bijvoorbeeld eens per twee weken of maand.

Tijdens een eerste screening wordt een inventarisatie gemaakt van de bestaande klachten onder de werknemers. Bij deze screening komen alle werknemers langs om individueel gescreend te worden. Uiteraard zullen de werknemers met veel uitval en/of thuiszitten als eerste uitgenodigd worden. Door een rondvraag door het bedrijf kunnen jullie inventariseren hoeveel animo er is onder de werknemers. Door het bedrijf kan bepaald worden welke werknemers prioriteit hebben en als eerst worden ingepland voor een intake.

Deze werknemers worden vervolgens meteen behandeld aan de hand van een specifiek opgesteld behandelplan. Dit behandelplan is gericht op de duurzame inzetbaarheid van de werknemers, afgestemd op de branche en specifieke kenmerken en eisen van de werkzaamheden. Daarnaast kunnen de meest urgente gevallen (geheel of gedeeltelijk uitgevallen werknemers), indien noodzakelijk zelfs dagelijks behandeld worden. Zo stellen wij alles in het werk om deze werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Tijdlijn bedrijfsfysiotherapie:

1. Inventariseren van werknemers met uitval en werk-gerelateerde klachten;
2. Het indelen en inplannen van intakes;
3. Terugkoppeling van de intakes (ernst klachten, prognose, behandeltraject) en overleg welke werknemers prioriteit hebben;
4. Starten behandeltraject.

Mogelijkheden bedrijfsfysiotherapie

• Fysiotherapie behandelingen;
• Oefentherapie behandeling;
• Ontspanningsmassages;
• Werkplekonderzoek;
• Werkplekaanpassingen;
• KANS preventie (Klachten, Arm, Nek en Schouder);
• Re-integratie begeleiding.

Bedrijfsfysiotherapie bij Richard Smith Fysiotherapie

De fysiotherapeuten bij Richard Smith Fysiotherapie werken op vaste dagen in dagdelen van minimaal 5 uur. De kosten bedragen €75,- per uur (excl. BTW). 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor bedrijfsfysiotherapie? Neem contact met ons op via 020 370 1556 of via ons contactformulier

MEER SPECIALISATIES

Fysiotherapie

Fysiotherapie  Bij Richard Smith Fysiotherapie sta jij op nummer één. Het gaat immers om jouw gezondheid. Sommige dingen, zoals...

Manuele therapie

Wat is manuele therapie? Manuele therapie is de benaming van een specialisatie van fysiotherapie die doorgaans tot de reguliere...

Oefentherapie

Wat is oefentherapie? Oefentherapie is het teweegbrengen van spiercontracties en bewegingen van het lichaam, om zo het functioneren van...

Boek afspraak


Maak direct een afspraak bij Richard Smith Fysiotherapie