Klachtenregeling

Waarom een klachtenregeling?

Je mag ervan uitgaan dat al onze medewerkers hun vak zo goed mogelijk uitvoeren. Heb je toch klachten over een behandeling of de manier waarop één van onze medewerkers met jou omgaat? Dan is het goed om dit aan ons kenbaar te maken. Hetzelfde geldt voor klachten van niet medische aard of klachten over onze organisatie. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van de fysiotherapie en Richard Smith Fysiotherapie verbeteren. 

Wat moet je doen?

Het is altijd de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de betrokkenen fysiotherapeut of medewerker. Indien je hier tegen op ziet, kun je ook een schriftelijke klacht indienen via info@richardsmithfysiotherapie.nl. De klacht zal door onze klachtenfunctionaris in behandeling genomen worden. Je ontvangt uiterlijk 5 dagen na verzending bericht van ons. Ben je niet tevreden over de afhandeling van de klacht? In dat geval kan je nog eens beroep doen op onafhankelijke commissies (onafhankelijke instantie KNGF of Keurmerk).